Sarajevskoj kompaniji skoro 6 miliona KM za nadzor saobraćaja svih dionica autoceste A1

Sarajevskoj kompaniji skoro 6 miliona KM za nadzor saobraćaja svih dionica autoceste A1

Odluka je donesena nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.

Kompanija BS Telecom Alternate options Sarajevo izabrana je kao najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga “Održavanje tool-skog dijela Sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1”, javlja Akta.ba.

Odluka je donesena nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u vrijednosti od 4.999.978,00 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 5.849.974,26 KM sa uključenim PDV-om.

Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće dostavljen je kandidatu BS TELECOM SOLUTIONS d.o.o Sarajevo iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava.

Nakon izvršene ocjene kvalifikacija kandidata, upućen je Poziv za dostavljanje početne ponude.

Na osnovu dostavljene početne ponude ponuđač je pozvan da učestvuje u pregovorima, te je nakon održanih pregovora upućen Poziv za dostavljanje konačne ponude.

“Poslije provedenih pregovora ponuđač je dostavio svoju konačnu ponudu. Nakon pregleda i ocjene konačne ponude Komisija za nabavke je konstatovala da je cijena konačne ponude niža u odnosu na ukupnu cijenu početne ponude te da ulazi u okvir procijenjene vrijednosti nabavke. Shodno navedenom, Komisija za nabavke je ocijenila da je konačna ponuda prihvatljiva i dala prijedlog ugovornom organu da ugovor za nabavku usluga: “Održavanje tool-skog dijela Sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1″, u vrijednosti od 4.999.978,00 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 5.849.974,26 KM sa uključenim PDV-om dodijeli ponuđaču BS TELECOM SOLUTIONS d.o.o Sarajevo, iz razloga što je dostavio prihvatljivu konačnu ponudu”, navedeno je u odluci o izboru.

Podsjećamo, JP Autoceste FBiH su prošlog mjeseca pokrenule pregovarački postupak za nabavku navedenih usluga i tada su naveli da će se pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci voditi sa ponuđačem “BS TELECOM SOLUTIONS” d.o.o. Sarajevo, iz razloga jer je jedini i isključivi proizvođač tool-skog dijela sistema za održavanje daljinskog upravljanja i nadzora autoceste, jedini i isključivi vlasnik licence za održavanje tool-skog dijela sistema, te trenutno jedini ovlašten za održavanje i dogradnju implementiranog sistema na području Bosne i Hercegovine, pod nazivom BS Husky sistem za daljinsko upravljanje i nadzor autocesta i cesta.

E.K.

Be taught More


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *