Vlada FBiH usvojila program novčanih podrški u veterinarstvu u iznosu od 3,3 miliona KM

Vlada FBiH usvojila program novčanih podrški u veterinarstvu u iznosu od 3,3 miliona KM

Korisnici Programa su veterinarske stanice i ustanove koje prema Zakonu o veterinarstvu provode veterinarsku djelatnost.

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojila Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo”, utvrđenih Budžetom FBiH za 2024. godinu, u iznosu od 3.300.000 KM.

Namjena Programa je ispitivanje zaraznih bolesti bruceloze, tuberkuloze i enzootske leukoze goveda, zatim uzoraka krvi životinja koje su pobacile i kopitara na infektivnu anemiju konja, kao i službenih uzoraka na prisutnost salmonele kod žive peradi u odobrenim ili registrovanim farmama.

Namijenjen je i ispitivanju u slučaju pojave bolesti zoonotičnog karaktera i drugih bolesti koje se sporadično javljaju, a čija pojava može značajno uticati na zdravlje životinja ili imati značajne ekonomske posljedice.

Namjena mu je i ispitivanje na američku gnjiloću pčelinjeg legla (AGPL), te nadoknada štete za uginule, ubijene ili zaklane i neškodljivo uklonjene životinje.

Također, program je namijenjen i provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) na zaraženim imanjima i transportnim sredstvima, te edukaciji vlasnika životinja i dodatnom obrazovanju doktora veterinarske tablets putem savjetovanja i seminara.

Svrha Programa je i praćenje zdravstvene ispravnosti hrane životinjskog porijekla u odobrenim i registrovanim objektima, te provođenje odobrenih programa i planova čijom provedbom će se dobiti detaljnije informacije o prisutnosti uzročnika bolesti životinja i omogućiti blagovremeno poduzimanje mjera sprječavanja njihovog širenja.

Korisnici Programa su veterinarske stanice i ustanove koje prema Zakonu o veterinarstvu provode veterinarsku djelatnost, te vlasnici neškodljivo uklonjenih životinja.

Za realizaciju današnje Odluke o usvajanju ovog programa zadužena su federalna ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te finansija, svako u okviru svoje nadležnosti

Be taught Extra


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *