ŘSD bude za 300 milionů opravovat dálniční obchvat Plzně, řidiče čekají omezení

ŘSD bude za 300 milionů opravovat dálniční obchvat Plzně, řidiče čekají omezení

Celá akce je rozdělena attain pěti etap, během kterých se budou dopravní omezení postupně měnit.

Motoristé využívající dálnici D5 na obchvatu Plzně (mezi kilometry 76 a 85) musejí od pondělí počítat s omezením provozu, a to včetně uzavření odpočívky Šlovice. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zde bude po dobu 80 dnů opravovat povrch dálnice v obou směrech. Součástí akce bude rovněž oprava povrchu sjezdových a nájezdových větví na Exitu 80 a povrchu v tunelu Valík.

„Kromě obnovy obrusné, ložné a částečně i podkladní asfaltové vrstvy dálnice budou součástí stavby například i práce na opravě služebních křižovatkových větvích, výměně svodidel na přejezdech středového dělicího pásu, výměně poškozených svodidel, opravě dvou opěrných stěn nebo telematických zařízení v povrchu vozovky. Na mostních objektech dojde k drobným opravám a výměně obrusné vrstvy vozovky,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Celá akce je rozdělena attain pěti etap, během kterých se budou dopravní omezení postupně měnit. Educated Ředitelství silnic a dálnic práce provede sdružení firem Strabag a Roadfin stavby za cenu 278 milionů korun bez DPH.

Omezení během oprav dálničního obchvatu Plzně (ŘSD zatím upřesnilo jen první tři etapy)

ETAPA 1A (20. května až 11. června) – Opravován bude levý jízdní pás dálnice D5 mezi přejezdy SDP v km 85,0 a v km 76,355. Tímto dojde k uzavření levé poloviny MÚK Litice (Exit 80), zároveň bude uzavřena odpočívka Šlovice vpravo v km 83,2. Doprava bude vedena v pravém jízdním pásu, na který bude převedena přejezdem SDP v km 85,0 a zpět na levý jízdní pás v km 76,4. Pravý jízdní pruh ve směru Rozvadov v prostoru MÚK Litice bude veden kolektorem. Toto řešení umožní napojení křižovatkových větví stávajícími připojovacími pruhy. Přejezdy SDP budou využity jako vjezdy na stavbu a nouzové zálivy. Protisměrné jízdní pruhy budou oddělené dočasným svodidlem. Mezi km 85 až km 82 bude doprava vedena systémem 0/2+1. Od km 82 po km 78,5 bude doprava vedena systémem 0/1+2.

Objízdná trasa – Za uzavřenou levou polovinu MÚK Litice (Exit 80) je navrženo vyznačení objízdné trasy ve směru Praha a ve směru Klatovy. Ve směru Praha je navrženo vedení objízdné trasy od silnice I/27 nájezdem na dálnici attain pravého jízdního pásu a otočením přes MÚK Sulkov (EXIT 89) na levý jízdní pás attain svého původního směru. Ve směru Klatovy bude vedena výjezdem v MÚK Sulkov (Exit 89) na silnici I/26 směr Plzeň a přes ul. Domažlická a Folmavská navedena na silnici I/27 směr Klatovy.

ETAPA 1B (12. června až 25. června) – Pokračovat bude oprava levého jízdního pásu, jehož uzavírka bude začínat v km 85,0 a bude pokračovat attain km 78,8, čímže bude zkrácena o cca 2,2 km. Educated převedení dopravy na pravý jízdní pás budou opět využity přejezdy SDP v km 85,0. Zde se přes přejezd SDP bude doprava ve směru na Prahu vracet na levý jízdní pás. Zároveň bude otevřena nájezdová větev ze silnice I/27 ve směru od Klatov na Prahu. Po dálnici D5 bude tento provoz veden jedním pomocným pruhem vpravo podél stavby. V tunelu Valík bude doprava vedena již ve svých jízdních pásech. Protisměrné jízdní pruhy budou oddělené dočasným svodidlem. Mezi km 85 až km 82 bude doprava vedena systémem 0/2+1. Od km 82 po km 78,5 bude doprava vedena systémem 0/1+2.

Objízdná trasa – Za uzavřenou pravou polovinu MÚK Litice (Exit 80) je navrženo vyznačení objízdné trasy ve směru Klatovy. Ve směru Praha bude v této etapě umožněn nájezd ze silnice I/27 attain levého jízdního pásu dálnice ze směru od Klatov. Ve směru Klatovy bude doprava vedena výjezdem v MÚK Sulkov (Exit 89) na silnici I/26 směr Plzeň a přes ul. Domažlická a Folmavská navedena na silnici I/27 směr Klatovy. Provoz od Plzně směrem na Prahu bude po silnici I/27 na křižovatku Dobřany, kde bude otočena a po silnici I/27 doveden zpět k otevřené nájezdové větvi MÚK 80 směr Praha.

ETAPA 2A (27. června až 16. července) – Opravován bude pravý jízdní pás dálnice D5 mezi přejezdy SDP v km 76,355 a v km 85,0. Tímto dojde k uzavření pravé poloviny MÚK Litice (Exit 80), zároveň bude uzavřena odpočívka Šlovice vlevo v km 83,9. Doprava bude vedena v levém jízdním pásu, na který bude převedena přejezdem SDP v km 76,4 a zpět na pravý jízdní pás v km 85,0. Pravý jízdní pruh ve směru Praha bude v prostoru MÚK Litice veden kolektorem. Toto řešení umožní napojení křižovatkových větví stávajícími připojovacími pruhy. Přejezdy SDP budou využity jako vjezdy na stavbu a nouzové zálivy. Protisměrné jízdní pruhy budou oddělené dočasným svodidlem. Doprava bude vedena systémem 2+1/0.

Objízdná trasa – Za uzavřenou severní polovinu MÚK 80 je navrženo vyznačení objízdné trasy ve směru Rozvadov (Norimberk) a ve směru Klatovy. Ve směru Klatovy je navrženo vedení objízdné trasy po dálnici D5 na MÚK 89 kde budou vozidla otočena na levý jízdní pás směr Praha a v MÚK 80 výjezdem na silnici I/27 směr Klatovy. Ve směru Rozvadov (Norimberk) je navrženo vedení objízdné trasy ve směru od Klatov ze silnice I/27 přes ul. Folmavská, Domažlická a silnici I/26 na nájezdem v MÚK 89 attain pravého jízdního pásu dálnice D5.

Tagy

D5

ŘSD

9 komentářů

Study Extra


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *